„Budućnost dolazi polako, sadašnjost proleti, a prošlost stoji nepomično zauvijek.“

Fridrih Šiler