“ Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ništa osim straha da će ga izgubiti.“

 

Deni Didro, francuski filozof

 

.