„Vidjeti par mladih ljudi koji se vole – to nije nikakvo čudo; ali vidjeti dvoje starih koji se vole, to je prizor najljepši od svih.“

William Makepeace Thackeray