„Potrebna ti je moć samo kada želiš da uradiš nešto loše. Za sve ostalo je dovoljna ljubav.“

Charlie Chaplin