„Iako putujemo cijelim svijetom da nađemo ljepotu, moramo je nositi u sebi, ili je nećemo naći.“

Emerson