„Dobrota u riječima stvara poverenje. Dobrota u mislima stvara dubinu. Dobrota u davanju stvara ljubav.“

Lao Tse