„Čovjek je rođen da radi, trpi i da se bori. Ko tako ne čini, mora propasti!“

Nikola Tesla