„Ne možemo promijeniti budućnost, ali možemo promijeniti navike koje će promijeniti budućnost.“

Marko Polo