„Bogatstvo je nalik na morsku vodu; što je više pijemo, to smo žedniji.“

Arthur Shopenhauer