“ Bogati su oni koji nemaju želja, a prosjaci – oni koji stalno hoće da imaju još više .“

 

Diogen, grčki filozof

 

.