„ Čovjek se ne mjeri bogatstvom koje posjeduje, već integritetom i sposobnošću da oraspoloži ljude oko sebe.“
Bob Marli