Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo sufinansira nove naučno-istraživačke projekte na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje.

Fakultet za proizvodnju i menadžment Trebinje realizuje tri projekta, odobrena za sufinansiranje od strane Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo: Digitalizacija muzejske građe Muzeja Herecegovine Trebinje, Izrada žljeba zavojnih burgija, kombinacijom postupaka valjanja i brušenja – I faza i Nabavka opreme za savremenu proizvodnju.

Najveći dio projektnih aktivnosti će se realizovati u laboratorijama Fakulteta za proizvodnju i menadžment Trebinje, dok će jedan dio biti izveden u prostorijama partnera projekata: Swisslion Industrija alata a. d. Trebinje i Muzej Hercegovine Trebinje.

Projekat „Digitalizacije muzejske građe Muzeja Herecgovine Trebinje” ima cilj da na jednom mjestu objedini sve relevantne podatke o muzejskoj građi Muzeja i da ih dä na korišćenje širem krugu korisnika, nezavisno da li je državni organ, poslovna zajednica ili građanin (ili što širem krugu korisnika). Projekat se realizuje u saradnji sa Matematičkim institutom SANU.

Кoristi od predloženog projekta imaće: obrazovne ustanove, stručna i interesna uduženja, druge ustanove u kulturi, naučni radnici, posredni i neposredni korisnici projekta.

Glavni cilj projekta „Izrada žljeba zavojnih burgija, kombinacijom postupaka valjanja i brušenja – I faza“ jeste unapređenje postupka proizvodnje ZB, kroz projektovanje novog tehnološkog procesa za izradu žljeba zavojnih burgija, kombinacijom postupaka valjanja i brušenja. Prethodno navedeni postupak će dovesti do uštede materijala i brusnih sredstava, te do smanjenja troškova proizvodnje, uz značajno povećanje kvaliteta, čime će se povećati i konkurentnost proizvodnog preduzeća. Projekat se realizuje u saradnji sa Swisslion Industrija alata a. d. Trebinje.

Projekat „Nabavke opreme za savremenu proizvodnju“ će unaprijediti obuku studenata I i II ciklusa studija, oba studijska programa, Industrijskog menadžmenta i Industrijskog inženjerstva za energetiku, na Fakultetu za proizvodnju i menadžment Trebinje, kroz: izvođenje laboratorisjkih vježbi, izradu master radova, doktorskih disertacija, kao i za naučno-istraživački rad nastavnika i saradnika iz svojih naučnih oblasti.

 

HP, maj 2019.