Uz odobrenje autora Milorada Telebaka, jednog od najpoznatijih srpskih lingvista, naš portal vam donosi interesantne priče izdvojene iz njegove knjige „Sa smijehom kroz gramatiku“.

„Buldožder u poluklinici“!

I običan čovjek voli da etimologizuje. A pošto su mu strane riječi „neprovidne“, najčešće ne zna njihova značenja, on ih preoblikuje prema sličnoj domaćoj riječi, dajući im značenja koja nemaju. Za njega je moralno „ono što se mora“ (prema morati); lojalno je nešto što je „umašćeno, pljesnjivo“ (prema loj) – „lojalan je, npr. šešir; legalno je „kad se legne“ – neki bi „legalno“ legli i sa tuđim ženama…

Za neke je telepatija kad tele pati za kravom koju su prodali!

Narušavanje poretka – perturbacija (lat. Pertubare – smutiti, pobrkati) pretvorena je u „pretumbaciju“, prema uobičajenom turcizmu tumbe, pretumbati.

(I neki učenici današnje škole misli da je „Ilijada“ – ep o svetom Iliji!)

Po narodnoj etimologiji pulover je „poluver“ (prema pola – poludžemper, jer nema rukava); poliklinika je „poluklinika“ (zato što slabo pregledaju i liječe, polovično); samo nam vade krv i snimaju glavu!

Neki smatraju da bi zakoni trebali biti „harmonični“, a  – po njima – to znači: rastegljivi, da se mogu, kao harmonika, razvlačiti i tumačiti kako kad zatreba.

Za neobazovanog čovjeka sirena je „svirena“ (zato što svira); ventilator je „vrtilator“ (jer se vrti), karijes je „kvarijes“, vazelin je „mazelin“ (prema mazati); cirkular je „cinkular“ (po onome „cin“), a buldožer je „buldožder“, jer prosto „ždere“ zemlju.

U socijalističkoj Jugoslaviji strogo, i masovno je kažnjavan tzv. Verbalni delikt, pod koji se podvodilo svako mišljenje drukčije od zvaničnog. Oni koji ne znaju za latinsko verbum – riječ, a osjećajući da za izgovorenu riječ odasvud prijeti, vreba opasnost, takvo djelo je za njih „vrebalni“ delikt. (A neki polikcajci su to nazivalni „verbalni delikates“, jer je svake godine najbolji policajac dobijao nagradu – televizor u boji.)

***

Tekst preuzet, uz saglasnost autora, iz knjige „Smijehom kroz gramatiku“.

Zabranjeno dalje publikovanje, sva prava zadržava HP media group d.o.o. Trebinje.

Profesor Milorad Telebak, inače rođeni Nevesinjac koji živi i radi u Banjaluci, autor je poznatog TV serijala „Govorimo srpski“, preko 200 radio emisija o srpskom jeziku, osam jezičkih priručnika i blizu hiljadu novinskih tekstova o srpskom jeziku. Posvetio je život obrazovanju i jezičkoj kulturi kod Srba.

Predsjednik Republike Srpske odlikovao ga je Ordenom Njegoša za doprinos kultivisanju srpskog standardnog jezika i razvoju jezičke kulture naroda. Za jezičke priručnike koje je napisao Telebak je dobio književne nagrade „Sveti Sava“, „Kočićevo pero“ i „Stuplje“.

Gospodin Telebak je prošle godine podržao kampanju HP medija grupe „Oni su najbolji među nama“ čiji je cilj medijska promocija mladih ljudi iz Trebinja i Hercegovine koji se po svojim rezultatima mogu smatrati uzorima svojim vršnjacima, ali i onim nešto starijim od njih.

Telebak je tom prilikom odao priznanje HP medija grupi za ovu inicijativu koja ove godine osim istinskih vrijednosti afirmiše i očuvanje srpskog jezika i književnosti, što je prema riječima poznatog lingviste i jednog od najvećih pregalaca na unaprijeđivanju srpske jezičke kulture za šta je nedavno dobio i priznanje Matice srpske, izuzetno značajno u današnje vrijeme kada su takvi primjeri sve rijeđi.

Ukoliko želite da na zanimljiv, duhovit i jednostavan način riješite svoje jezičke nedoumice, ispravite pravopisne i stilske greške, potražite u knjižarama knjigu „Sa smijehom kroz gramatiku”.

HP, oktobar 2018.