Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač najavljuje zapošljavanja 430 svršenih studenata Visoke škole unutrašnjih poslova i obezbjeđivanje adekvatnog prostora i savremene opreme za provođenje kvalitetne policijske obuke.

 
Lukač u intervjuu Srni poručuje da će u ovoj godini jedan od prioriteta biti dodatno osposobljavanje pripadnika MUP-a i poboljšanje efikasnosti njihovog rada kroz dodatno opremanje, koje je u određenim segmentima već započeto.

„Akcenat će biti stavljen na podmlađivanje kadrova MUP-a. Za potrebe Specijalne jedinice policije primljeno je 45 kadeta koji se trenutno nalaze na obuci i 55 policijskih službenika koji će biti raspoređeni u centrima javne bezbjednosti Banjaluka i Trebinje“, navodi Lukač.

Pokrenuta je procedura izrade projektnog zadatka za sanaciju i rekonstrukciju objekata u bivšoj kasarni u Zalužanima za smještaj više operativnih organizacionih jedinica, kao i Centra za obuku, na čemu će se raditi u narednom periodu.

„Obezbjeđivanje adekvatnog prostora i savremene opreme pomoći će da provodimo kvalitetne policijske obuke, a cilj svega toga je što efikasnija borba na suzbijanju najtežih oblika organizovanog kriminala, ali i prijetnji od terorizma“, precizira Lukač.

On pojašnjava da će biti otklonjene sve dileme oko primjene odredbi Zakona o PIO i pokrenut proces zapošljavanja 430 svršenih studenata Visoke škole unutrašnjih poslova i drugih potrebnih kadrova.

Lukač objašnjava da se pristupilo usklađivanju sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju /PIO/ koji je stupio na snagu 1. januara i čije će odredbe imati pozitivne efekte u praksi.

Novim Zakonom o policiji i unutrašnjim poslovima policijskom službeniku prestaje radni odnos kada navrši 40 godina penzijskog staža, bez obzira na godine života ili 65 godina života i 15 godina staža osiguranja.

Lukač pojašnjava da je Zakon o policiji i unutrašnjim poslovima donijet zbog činjenice da je Vlada Republike Srpske donijela Odluku o transformaciji Visoke škole unutrašnjih poslova u fakultet kao organizacionu jedinicu Univerziteta u Banjaluci, kojom ova škola izlazi iz sastava MUP-a.

Rasvijetljenost najtežih krivičnih djela je na visokom nivou, a učinjeni su i određeni koraci u borbi protiv korupcije koja se ogleda u predlaganju i radu na donošenju zakonskih rješenja, sprovođenju istraga, kao i u uvođenju novih tehničkih rješenja.

U oblasti privrednog kriminaliteta neke istrage dobile su epilog, te su podneseni izvještaji nadležnim tužilaštvima protiv više bivših direktora „Bobar banke“, vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Nikola Tesla“, te 21 lica u vezi sa krivičnim djelima u „Balkan investment banci“.

Kao najvažnije prošlogodišnje aktivnosti, Lukač je naveo akciju „Rojal“ koja je realizovana u saradnji sa 17 zemalja, a kojom je bilo obuhvaćeno 70 lica, od kojih je uhapšeno 20, zbog falsifikovanja kreditnih kartica, proizvodnje i širenja računarskih virusa, računarskih prevara i slično.

„Postupano je i po većem broju predmeta kao što su `Rafinerija nafte Brod`, preduzeće `Nikola Tesla`, `Putevi Republike Srpske`, `Bobar osiguranje`, opština Šipovo…“ zaključuje Lukač.

Za jedanaest mjeseci 2015. godine otkrivena su ukupno 392 krivična djela koruptivnog karaktera i podnesena su 244 izvještaja nadležnim tužilaštvima protiv 339 lica, a 41 policijski službenik privremeno je udaljen iz MUP-a zbog vođenja istrage ili krivičnog postupka, a njih 13 privremeno je udaljeno.

„NJihov posao je borba protiv kriminala i korupcije, ali je očito da ima pojedinaca u našim redovima koji podliježu takvim stvarima i protiv njih ćemo se boriti“, poručuje Lukač za Srnu.

Ministar unutrašnjih poslova Srpske ukazuje da je terorizam na vrijeme prepoznat kao opasnost, zbog čega je prošle godine formirana Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma, a MUP će u budućem periodu nastojati da policijske službenike ove uprave edukuje kroz razne vrste obuka uz pomoć domaćih i stranih stručnjaka.

„Preventirno djelovanje je veoma važan segment ove uprave i MUP će učiniti sve da se ne ponove teroristički napadi poput onog u Zvorniku. Očigledno je da se terorizam širi i moraćemo imati ljude na terenu koji će pratiti situaciju da bismo na vrijeme reagovali“, naglašava Lukač.

On napominje da se nivo borbe protiv terorizma mora podići na maksimalan stepen, što MUP Republike Srpske svojom organizacijom i čini.

MUP ima dobru saradnju sa policijskim agencijama, navodi Lukač i podsjeća na međunarodne operativne akcije koje su rezultirale hapšenjem 60 lica, zbog postojanja osnova sumnje da su počinila krivična djela iz oblasti zloupotreba opojnih droga, krijumčarenja oružja i vojne opreme, te rezanog duvana.

„Realizovane su aktivnosti pridruživanja Europolu, članstvu u Evropskoj policijskoj akademji, te saradnji sa Interpolom. Treba naglasiti uspješnu saradnju Odjeljenja za visokotehnološki kriminalitet sa drugim policijskim agencijama iz regiona i svijeta“, navodi Lukač.

Napominjući da je MUP nabavio savremene radarske sisteme za mjerenje brzine kretanja vozila, Lukač zaključuje za Srnu da će Ministarstvo u narednom periodu raditi na podizanju stepena bezbjednosti u saobraćaju s ciljem smanjenja stradalih na putevima Republike Srpske.

Izvor: Srna