Na osnovu Sporazuma o saradnji zaključenog dana 15.11.2017. godine između Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP) BiH i TO Ljubinje, a u sklopu realizacije projekta:“ Plastenička proizvodnja organskog voća i povrća“ , TO Ljubinje, u saradnji sa MZ Vinogradi raspisuje:

JAVNI POZIV:
Za dodjelu 3 (tri) plastenika površine od 100m2 u okviru projekta „Plastenička proizvodnja organskog voća i povrća“

I
PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća imaju nezaposlene žene iz višečlanih porodica i žene pripadnici nacionalnih manjina iz MZ Vinogradi koje posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište (ili članovi njihove uže porodice) ili zemljište uzeto podzakup u neposrednoj blizini stambenog objekta u kome stanuju.

II
USLOVI ZA DODJELU PLASTENIKA

Podnosilac zahtjeva treba da ispunjava slijedeće uslove:
1. Da je osoba nezaposlena, da dolazi iz reda višečlane porodice, ili da je pripadnica nacionalnih manjina sa mjestom prebivališta u MZ Vinogradi
2. Da je podnosilac zahtjeva vlasnik ili član uže porodice vlasnika ili posjednik/zakupac poljoprivrednog zemljišta pogodnog za plasteničku proizvodnju a koje se nalazi u neposrednoj blizini stambenog objekta u kojem stanuje,
3. Da ima mogućnost navodnjavanja plastenika,
4. Da obavezno prisustvuje edukaciji iz oblasti plasteničke proizvodnje.

POTREBNA DOKUMENTACIJA:

– Prijava na Javni poziv
– Kućna lista ovjerena u opštini Ljubinje
– Potvrda iz katastra o vlasništvu zemlje ili saglasnost za korištenje zemlje

Rok za predaju potrebne dokumentacije je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na službenoj web stranici opštine Ljubinje (www.opstinaljubinje.org). Prijavu, sa svom traženom dokumentacijom je potrebno dostaviti u zatvorenoj koverti sa napomenom: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU PLASTENIKA lično kod predsjednice MZ Vinogradi Slađane Đogić.
Kontakt telefon broj: 065-230-821

Rang lista odabranih kandidata će se objaviti na oglasnoj tabli u zgradi opštinske uprave u Ljubinju, kao i na web sajtu opštine

U Ljubinju, 06.02.2018. godine
Predsjednik MZ Vinogradi
Slađana Đogić

 

Izvor: Opština Ljubinje