Evropski parlament traži ukidanje zimskog i ljetnjeg računanja vremena i, ukoliko tu odluku potvrdi Evropska komisija, ostaje da svaka zemlja pojedinačno odluči da li će ostati u zimskoj ili ljetnjoj šemi, koja bi trebalo da uslijedi krajem marta.

Stručnjaci uz različitih oblasti upozoravaju da bi u Evropi moglo nastati više vremenskih zona, što bi otežalo vazdušni i drugi saobraćaj, te životne uslove.

Jedan broj evroparlamentaraca smatra da države imaju pravo da same izaberu vrijeme koje će zadržati, odnosno da se mogu odlučiti za trajno zimsko ili ljetnje računanje vremena.

Drugi upozoravaju da bi trebalo uskladiti vremensku zonu i odlučiti se za jednu ili drugu.

Zadržavanje zimskog računanja vremena /koje traje od oktobra do marta/ dovešće do mračnijih večeri tokom proljeća i ljeta.

Kraći dani utiču na ljude i pojačavaju depresiju, pa su mnogi za duži dan, odnosno za uvođenje ljetnjeg računanja vremena, koje treba da stupi na snagu u martu pomjeranjem kazaljke za jedan sat unaprijed.

Skraćenje dana zimi teško pada ljudima koji imaju problema sa sezonskim poremećajem raspoloženja, odnosno sa zimskom depresijom.

Problem je što nisu potrebe svih zemalja jednake. Na primjer, u zemljama na sjeveru Evrope dani počinju par časova kasnije nego na jugu.

Evropske zemlje treba da se dogovore i usklade, jer će Evropa, u protivnom, dospjeti u haos u oblastima vazdušnog prevoza i trgovine, napominju stručnjaci.

Izvor: atvbl.com