U narednom periodu naš portal, koji posluje u okviru HP media group d.o.o. Trebinje, kreće sa objavljivanjem besplatnih malih oglasa za sve poslodavce koji traže radnike sa područja istočno-hercegovačke regije.

Kao lider na polju oglašavanja u našoj regiji , kako na internetu tako i u ostalim vidovima marketinga, HP media group d.o.o. u narednom periodu omogućiće svim zainteresovanim poslovnim subjektima da iskoriste besplatne usluge oglašavanja na internet portalu Hercegovina Promo (www.hercegovinapromo.com) koji bi trebali rezultirati boljim i kvalitetnijim rješenjima za pronalazak odgovarajućih poslovnih profila zainteresovanim poslodavcima.

Sa druge strane, kao i mnogo puta do sada, HP media group d.o.o. svojim društveno-odgovornim pristupom želi doprinijeti unaprijeđenju poslovnog ambijenta u regiji koji bi za cilj trebao postići i smanjenje broja nezaposlenih na pomenutom području.

Internet portal Hercegovina Promo je jedan od najposjećenijih internet portala u regiji Istočna Hercegovina, sa stalnim trendom rasta broja posjeta koji na godišnjem nivou iznosi 125%, a koji je uzrokovan velikim brojem inovacija i orginalnih sadržaja i aktivnosti koje se iz dana u dan aktuelizuju na ovom mediju.

Naš portal uobičajeno bilježi dnevni broj posjeta između 5.000 i 15.000 (sa ekstremnim aplitudama i do 30.500 koliko smo zabilježili 13. aprila ove godine), a u proteklih godinu dana registrovali smo skoro 3.000.000 čitanja naših sadržaja, što nas, uz najveće povjerenje brojnih poslovnih subjekata, izdvaja kao idealnu platformu za oglašavanja iz domena interesovanja privrednika i poslovnih sistema.

 

Svi zainteresovani poslovni subjekti se mogu javiti našoj redakciji posredstvom sljedećih kontakata:

Telefon: 059 241 025 (svakim radnim danom od 8 do 15 časova)

E-mail: [email protected] ili [email protected]

ili nas posjetite lično na adresi Kralja Petra I Oslobodioca broj 55 u Trebinju.

 

HP, novembar 2017.