Банкарски сектор Републике Српске је у првој половини ове године забиљежио озбиљан пад укупних бруто кредита и депозита, потврђено је „Независним“.

 

Све то је видљиво из прелиминарних полугодишњих података Агенције за банкарство РС, према којима су укупни бруто кредити у РС у том периоду „склизнули“ за готово 290 милиона марака, а депозити за око 257 милиона КМ.

Посматрано по структури, из тог извјештаја је видљиво да су кредите у том периоду мање узимала приватна и државна предузећа, Владе и владине институције, али и грађани, док су штедњу смањиле банкарске и владине институције, те државна и приватна предузећа.

Према подацима Агенције за банкарство РС, укупни бруто кредити у РС у првој половини године износили су 4,557 милијарди марака и мањи су за шест одсто или за 289,7 милиона КМ у односу на крај 2015. године.

„Према секторској структури кредита евидентан је пад кредитне активности код приватних предузећа и друштава за девет одсто, Владе и владиних институција за 12 одсто, јавних и државних предузећа за пет одсто и грађана за један одсто, док је раст кредита забиљежен код непрофитних организација за 16 одсто“, прецизирали су из Агенције за банкарство РС. Међутим, иако је кредитна активност у банкарском сектору РС у паду, она је, како кажу у Агенцији, и даље значајно заступљена код грађана (44 одсто укупних кредита), приватних предузећа и друштава (38 одсто укупних кредита), Владе и владиних инстутуција (14 одсто) и јавних и државних предузећа (четири одсто укупних кредита).

С друге стране, из Агенције су рекли да у првој половини ове године депозити у структури пасиве биланса банака износе 4,699 милијарди КМ са учешћем од 74 одсто у укупној пасиви као основни извор финансирања пословања банака и биљеже пад по стопи од пет одсто. Наиме, депозити у банкарском систему РС су на крају прошле године износили 4,956 милијарди марака.

Посматрано по структури, пад су забиљежили депозити банкарских институција по стопи од 27 одсто, затим депозити владиних институција 23 одсто, али и јавних и државних предузећа по стопи од 12 одсто, те депозити приватних предузећа и друштава по стопи од девет одсто.

„Истовремено, дошло је до благог раста депозита грађана по стопи од један одсто, непрофитних организација од три одсто и небанкарских финансијских институција по стопи од 13 одсто“, прецизирали су из ове агенције.

Марко Ђого, предсједник Секције за банкарство у Удружењу економиста РС – СWОТ, пак, сматра да је до пада кредита и депозита дошло због искњижавања Банке Српске.

„Сумњам да је дошло до пада, изузев тога што су они водили Банку Српске до краја прошле године и нису је искњижавали јер се није знало шта ће с њом бити. Када су покренули стечајни поступак, онда су то искњижили и то је вјероватно разлог зашто је дошло до толиког пада“, рекао је Ђого. Он сматра да се у нормалним околностима не би могао десити такав пад, јер није пала привредна активност која би узроковала пад кредита и депозита у толикој мјери.

Иначе, према овим прелиминарним подацима Агенције за банкарство РС, а на основу достављених извјештаја за првих шест мјесеци ове године, седам банака исказало је добит прије опорезивања у укупном износу од 41,8 милиона КМ (37,6 милиона КМ нето добити) са стопом раста од три одсто у односу на стање на дан 30. јуна прошле године, када је износила 40,6 милиона КМ за девет банака.

Према њиховим ријечима, у првој половине ове године негативан финансијски резултат исказала је једна банка у износу од 6,1 милион КМ.

„На нивоу банкарског сектора исказана је нето добит у износу од 31,5 милиона КМ, што је мање у односу на исти период прошле године, када је износила 36,3 милиона КМ“, рекли су из ове агенције.

Поред тога, додали су да је укупни билансни ниво у првој половини ове године износио 7,298 милијарди КМ и мањи је за три одсто или за 263,2 милиона КМ у односу на стање на крају прошле године. Појашњавају да се укупни билансни ниво састоји од билансне активе у износу од 6,346 милијарди марака и ванбилансне активе у износу од 951,3 милиона КМ.

 

Извор: Независне новине