Конобари, трговци, електричари и возачи најлакше долазе до запослења, тврде у Заводу за запошљавање РС. Према њиховим подацима, број незапослених за седам мјесеци 2016. мањи је за 1.730 у односу на исти период прошле године.

„До крај јула евидентирана су 15.554 незапослена, а прошле године у истом периоду било их је 17.284, што говори да се број лица без посла смањио за око десет одсто. Запослење је добило 239 неквалификованих радника, 735 квалификованих, 45 висококвалификованих, 621 са средњом стручном спремом и 47 високообразованих“, рекла је виши стручни сарадник за информисање и односе с јавношћу у Заводу Ведрана Милинковић.

Додала је да је једино повећан број незапослених са мастер дипломом којих је 25 више у односу на прошлу годину.

„Евидентиран је још један доктор наука па на посао сада чекају њих два“, нагласила је Милинковићева.

Навела је да су ове године посао добиле 3.563 особе, од чега је највише оних са средњом стручном спремом, затим квалификованих радника те високообразованих.

„Код квалификованих радника и радника са средњом стручном спремом највише се запошљавају угоститељи (137), трговци (124), електричари и енергетичари (94) те возачи (97). Слиједе их финансијски радници и економски техничари, механичари и машинисти. Од високообразованих, највише је финансијских радника, дипломираних економиста, правника и професора разредне наставе нашло посао“,  истакла је Милинковићева.

Директор Агенције за посредовање при запошљавању “Спектар” Мирослав Вукајловић истакао је да су на тржишту рада најтраженија лица са средњом и нижом стручном спремом.

„Тренутно је највећа потражња за трговцима, квалификованим радницима, као и полуквалификованим и неквалификованим особљем, прије свега, за обављање сезонских послова. Менаџери свих нивоа су такође тражени. Што се тиче високообразованог кадра, у граду је највише конкурса за послове у јавној управи и администрацији“,навео је Вукајловић.

Послодавци

У агенцији “Спектар” кажу да су у овој години раднике најчешће запошљавали послодавци који имају извозно оријентисане производе и услуге.

„У посљедње вријеме отварају се потпуно нова радна мјеста, највише у пружању сервисне подршке разним пословним субјектима из цијелог свијета. Такође, настављен је тренд нових запошљавања у области информационих технологија“, навео је Мирослав Вукајловић.

Извор: pressrs.ba