Iz Komunalnog preduzeća Trebinje danas je stiglo obavještenje o lokacijama za odlaganje biootpada i kabastog otpada nastalog uslijed proljećnog čišćenja bašta i voćnjaka.

Mole se građani da otpad, nastao uslijed proljetnih radova u baštama i voćnjacima, odlažu na lokacije gdje će se postaviti otvoreni kontejneri koje će radnici AD „Komunalnog“ Trebinje odvoziti.

Lokacije gdje će se postaviti kontejneri su:

MZ GORICA

– Ul. Milentija Perovića (kod Mejtefa)

– Ul. Serafima Perovića (kod prodavnice Mango)

– Ul. Jovana Deretića (kod prodavnice Rada komerc)

– Ul. Starine Novaka (kod starog trafa)

– Ul. Terzije

Vilin Dolac

MZ HRUPJELA

– Ul.Vojvode Vlatka Vukovića

– Ul. Leotarska (kod rezervora)

MZ CENTAR

– Ul. Vojvođanska

MZ ZASAD

– Ul. Strma (kod Marketa)

– Ul. Smokvine

MZ POLICE

– Ul. Jovana Cvijića

– Ul. Mića Ljubibratića (Željeznički most)

MZ DONJE POLICE

– Ul. Vojvode Sinđelića (pored hotela Apis)

MZ PRIDVORCI

– Pridvorci bb (kod džamije)

– Ul. Žane Merkus (kog Ćatovića kraka)

Mole se građani da pomenuti otpad odlažu na date lokacije te tako pomognu akciju za ljepše i čistije Trebinje.

 

 

HP, februar 2020.