Ne, to nisu ni SAD, ni Rusija ni Kina. U pitanju je – Finska!

Ako uspešnost neke zemlje na olimpijskim igrama mjerimo u poređenju sa ukupnim brojem stanovništva države, Finska se nalazi na ubjedljivom prvom mjestu. Uz susjeda Švedsku, to su jedine dve reprezentacije koje su osvojile medalju na svakim olimpijskim igrama, i ljetnjim i zimskim, od 1908 pa sve do danas.

1 Finska 302                 5,407,040 17,904
2 Švedska 483                 9,490,683 19,649
3 Mađarska 475                 9,962,000 20,972
4 Danska 179                 5,580,516 31,176
5 Bahami 11                 353,658 32,150
6 Norveška 149                 5,005,700 33,595
7 Bugarska 214                 7,364,570 34,413
8 Istočna Nemačka 409                 16,111,000 39,391
9 Estonija 33                 1,318,005 39,939
10 Jamajka 67                 2,705,827 40,385

 

Prva kolona predstavlja ukupan broj osvojenih medalja, druga broj stanovništva, a treća broj stanovnika po jednoj olimpijskoj medalji.
Naša nekadašnja domovina, Jugoslavija, nalazi se na 34. mjestu, Srbija na 77., Hrvatska na 43., Makedonija sa samo jednom medaljom, nalazi se na 99. mjestu ove liste, a Bosne i Hercegovine nema na listi, pošto još uvek nije osvojila ni jednu medalju.
Od velikih svjetskih sila, SAD se nalaze na 37. mjestu, Rusija na 56. mjestu, a Kina na 106. mjestu. Poslednja na ovoj listi je Indija, druga najmnogoljudnija zemlja na svijetu, sa samo 26 osvojenih medalja, ili 48 miliona stanovnika po jednoj medalji.
Izvor : Sport