Jovan Dučić (Trebinje, 1874 — Geri, Indijana, SAD, 1943) bio je pisac, pjesnik i diplomata. Jedan je od najznačajnijih pjesnika srpskog modernizma i najznačajniji liričar.

Prvu zbirku pjesama Dučić je objavio u Mostaru 1901. u izdanju mostarske Zore, zatim drugu u Beogradu 1908. u izdanju Srpske književne zadruge. Pisao je i u prozi: nekoliko literarnih eseja i studija o piscima, Blago cara Radovana i pesnička pisma iz Švajcarske, Grčke i Španije.

Biran je za dopisnog člana Srpske kraljevske akademije, a za redovnog člana izabran je 1931. godine.

Jovan Dučić se smatra najznačajnijim Trebinjcem u novijoj istoriji.

Brojni su citati iz njegovih djela koji su ostavili dubok trag i prikazuju njegovo viđenje života i stavove na razne teme. Donosimo prvi dio citata Jovana Dučića

*****

„Ko misli da je srećan, on je zaista srećan.“

„Savremena žena, to je žena koja je spremna da izgubi svaku vrlinu, i onu u kojoj je jedino bila viša od muškarca, samo da zadobije pravo na ono zbog čega se i sam muškarac uvek smatrao nižim od žene. Ona više nije naša žena, ni majka, ni drugarica, ni saradnica. Sišla je na ulicu, napustila kuću, ostavila drugima svoju decu.“

„Naše mržnje škode nama, više nego našem protivniku. Govorite rđavo o nekom čoveku pola sata – i vi ste posle toga nesrećni i otrovni; a govorite pola sata o njemu dobro, pa čak i kad to ne zaslužuje, i bićete mirni i blaženi, čak i ponosni na lepotu svojih osećanja, ili bar na lepotu svojih reči.“

„Retko koja žena hoće da osvoji duhom, još manje dušom, a najmanje dobrotom.“

„Nikad čovek ne može da kaže toliko mudrosti, koliko može da prećuti ludosti.“

„Žena će oprostiti muškarcu i najteže poroke, ali žena ne prašta drugoj ženi ni njene najveće vrline.“

„U jednom romanu ima više ljubavi nego u jednom velikom gradu.“

„Što uspemo svojom pameću, pokvarimo našom ćudi; ali što uspemo našom dobrotom, upropastimo našim porocima; i najzad, što postignemo svojom mudrošću, izgubimo našim temperamentom.“

„Dobro je izbegavati čest susret sa neprijateljem, ali i sa prijateljem. A za usluge bolje se ponekad obratiti neprijatelju nego prijatelju. Ima slučajeva gde smo od neprijatelja napravili prijatelja samo tim što smo mu dali prilike da nas obaveže.“

„Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit.“

 

 

HP, novembar 2017.