Lokalitet mosta Ive Andrića u Trebinju jedina je javna besplatna Wi-Fi zona u ovom gradu.

Ovu zonu slobodnog interneta vlastitim sredstvima obezbjedila je trebinjska HP media group, u okviru instalacije na LED video displeju smještenom na ovoj lokaciji.

Iako je danas internet dostupan u skoro svim ugostiteljskim i stambenim objektima, slobodne i besplatne Wi-Fi zone su praksa koju imaju brojni gradovi razvijenih zemalja. Prevashodni značaj ovakvih zona je dostupnost interneta za posjetioce iz inostranstva, koji nemaju lako dostupan internet kada su u turističkim posjetama – a dokaz ovoj tvrdnji je više hiljada korisnika WiFi zone uz most Ive Andrića.

Nisu malobrojni ni lokalni stanovnici koji koriste pogodnosti besplatnog internet saobraćaja koji im je omogućen na atraktivnoj lokaciji u samom centru grada, na prometnoj raskrsnici sa pogledom na rijeku.

Trebinje je i ranije imalo besplatnu WiFi zonu na lokaciji gradskog parka, ali ona već duže vrijeme nije u funkciji.

PR HP, februar 2018.