Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 29.11. 2017. godine.

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net  ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.

**********

KAZNENO POPRAVNI ZAVOD TREBINjE

 

JAVNI KONKURS

za prijem radnika

I  Opis radnog mjesta

1. Psiholog u okviru Službe tretmana KPZ-a Trebinje…….. 1 izvršilac;

2. Kuvar-smjenovođa u okviru Priv.- instruktorske službe KPZ-a Trebinje……1 izvršilac;

 

II  Opšti uslovi:

1. da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine,

2. da je stariji od 18 godina,

2. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

3. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci ili krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u Ustanovi,

4. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH tri godine prije objavljivanja Javnog konkursa,

5. da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

III  Posebni uslovi:

–  Radno mjesto pod rednim brojem  I.1.

VSS – diplomirani psiholog, da ima radnog iskustva u oblasti izvršenja  krivičnih  sankcija i da ispunjava opšte i zdravstvene  sposobnosti.

–  Radno mjesto pod rednim brojem I.2.

SSS – kuvar, da ispunjava opšte i zdravstvene sposobnosti.

 

IV  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs kandidati su dužni priložiti sljedeću dokumentaciju:

–  diplomu o završenom obrazovanju,

–  potvrdu o radnom iskustvu u oblasti izvršenja krivičnih sankcija, samo za radno mjesto  pod  rednim brojem I.1.,

–   biografiju sa podacima,

–   izvod iz matične knjige rođenih,

–   uvjerenje o državljanstvu,

– ovjerenu izjavu da lica nisu otpuštana iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti BiH, tri godine prije objavljivanja konkursa,

– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX. stav 1. Ustava BiH,

– dokaz da nije osuđivan za krivično djelo od najmanje 6 (šest) mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ovoj Ustanovi,

–  dokaz o opštoj i zdravstvenoj sposobnosti izabrani kandidati će dostaviti po završetku izborne procedure.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na Javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za podnošenje prijave za konkurs je 15 (petnaest) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Sa svakim kandidatom koji bude ispunjavao opšte i posebne uslove obaviće se intervju, s tim što će se za radno mjesto kuvar-smjenovođa vršiti provjera radne obučenosti, o čemu će kandidati biti blagovremeno obaviješteni na adresu i broj telefona koji su naveli u prijavi.

Provjeru radne obučenosti za radno mjesto kuvar-smjenovođa vršiće posebna komisija imenovana od strane direktora KPZ-a Trebinje.

Prijave na Javni konkurs sa dokazima o ispunjavanju opštih i posebnih uslova  dostavljaju se lično ili putem pošte na adresu:

Kazneno popravni zavod Trebinje, ul. Republike Srpske br.31. sa naznakom: prijava za konkurs.

Izvor: Glas Srpske