Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju „Glasa Srpske“ od 23.03. 2016. godine.

 

 

Detaljne informacije o svim objavljenim slobodnim mjestima zainteresovani mogu naći na veb stranici Zavoda www.zzzrs.net   ili u birou gdje su prijavljeni kao nezaposleno lice.                                                                          

 

 

JU SŠC „PERO SLIJEPČEVIĆ“

 GACKO

 ul. Solunskih dobrovoljaca 24.

KONKURS

za prijem nastavnika (na određeno vrijeme)

1. Profesor ruskog  jezika …… 1 izvršilac, (puna norma), do 30.6.2016.

 

Radno iskustvo u zanimanju traženom konkursom: najmanje jedna (1) godina.

Procedura prijema nastavnika biće obavljena u skladu sa Pravilnikom o  kriterijumima i proceduri prijema radnika u radni odnos u srednjoj školi. („Sl. gl. RS“, br: 102/14).

Uz prijavu (sa kratkom biografijom, adresom i brojem telefona, prijava mora biti potpisana) na konkurs kandidati su dužni da dostave sljedeća dokumenta:

– Za ispunjenost opštih uslova:

1.  Izvod iz MK rođenih ili kopiju lične karte;

2.  Uvjerenje o državljanstvu;

3.  Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima,

4.  Uvjerenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena protiv dostojanstva ličnosti, morala, službene dužnosti, trgovine ljudima, zlostavljanja djeteta, polnog i drugog nasilja nad  djetetom ili maloljetnim licem.

Ljekarsko uvjerenje o psihofizičkoj sposobnosti za rad sa učenicima kandidat će dostaviti nakon što bude izabran  po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa. Ljekarsko uvjerenje ne može biti starije od šest (6) mjeseci.

Uvjerenje o neosuđivanosti zatražiće škola od nadležnog organa za kandidata koji bude izabran po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

–  Za ispunjenost posebnih uslova:

1. Diplomu o završenom visokom obrazovanju u trajanju od 4 godine (240 ECTS bodova) u kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent. Diplome stečene poslije 6. aprila 1992. godine van BiH i Republike Srbije treba da budu nostrifikovane;

2.  Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za rad u nastavi,

3.  Uvjerenje ili potvrdu o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica (nakon sticanja stručne spreme tražene konkursom – ), koju izdaje Zavod za zapošljavanje na području jedinice lokalne samouprave gdje je kandidat prijavljen;

4.  Uvjerenje o prosječnoj ocjeni tokom studiranja ili dodatak diplomi, koje izdaje visokoškolska ustanova (ukoliko prosjek nije upisan u diplomi);

5.  Uvjerenje o ostvarenom radnom stažu u vaspitno-obrazovnoj ustanovi (kao verifikovan  ili  na  drugim poslovima) ili kod drugog poslodavca;

6.  Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Otadžbinsko-odbrambenog rata Republike Srpske ako se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca;

7.  Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije borca;

8.  Uvjerenje  organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata RS ako se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida;

 

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove konkursa obaviće se intervju i testiranje u prostorijama škole dana 4.4.2016. god sa početkom u 13.30 časova.

Kandidati se neće posebno pozivati na intervju i testiranje, a ukoliko se ne pojave u zakazano vrijeme smatraće se da su odustali od prijave na konkurs.

 

Kandidati  prilažu ovjerene fotokopije dokumenata i  iste im se neće vraćati nakon završene procedure po konkursu.

Konkurs ostaje otvoren osam (8) dana od dana objavljivanja.

Prijave na konkurs sa neophodnim dokumentima mogu se dostaviti u roku ostavljenom konkursom  lično u sekretarijat škole ili poštom na adresu škole.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Izvor: Glas Srpske