Opština Zvornik traži stručnog saradnika za privredu koji ima srednju školu, tehničkog ili društvenog smjera, a Ministarstvo nauke i tehnologije RS, članove Upravnog odbora „Andrićevog instituta“ u Višegradu koji trebaju imati samo „izražene lične sposobnosti“, prenosi poslovni portal capital.ba

U prvom od ova dva, odvojene, javna konkursa koja su danas objavljena, načelnik opštine Zvornik Zoran Stevanović smatra da njegov stručni saradnik za privredu od posebnih uslova koje mora ispunjavati ne treba imati visoko obrazovanje, naprotiv dovoljno je da ima srednju stručnu spremu.

Čak ni SSS ne treba biti isključivo ekonomskog smjera, već „tehničkog ili društvenog smjera„.

Nejasno je i zašto se načelnik opredijelio da traži stručnog saradnika koji ima isključivo šest mjeseci radnog iskustva.

 

POSEBNI USLOVI: IZRAŽENE LIČNE SPOSOBNOSTI !!!

U drugom javnom konkursu, koji potpisuje ministar nauke i tehnologije RS Jasmin Komić, traži se tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Andrićev institut“ u Višegradu.

Kandidat za člana UO mora ispunjavati jedaandricev institutn, jedini uslov po kojem će biti vrednovan: „Izražene lične sposobnosti“.

Član UO, piše u konkursu primaju naknadu za rad, ali očito ne mora imati visoko obrazovanje ili preciznije bilo koji stepen obrazovanja nije uslov.

Ovo su svi uslovi koji se traže od kandidati za člana UO: „Da je stariji od 18 godina, da nije otpušten iz državne službe na osnovu disciplinske mjere, da nije osuđivan za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje ove dužnosti, da se protiv njega ne vodi krivični postupka i da se na njega ne odnosi član IX stav 1.Ustava BiH“.

U istom konkursu traži se i direktor JU „Andrićev institut“ od koje se traži takođe posebni uslovi, između ostali jedan vrlo“ precizan“, „da ima naučno zvanje“.

 

Izvor: capital.ba