Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske objavilo je javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću za ovu godinu.

Konkurs je namijenjen za sufinansiranje projekata koji podrazumijevaju međunarodnu saradnju – podrška organizacijama, udruženjima i ustanovama kulture koje koriste sredstva inostranih fondova, te projekte koji se odnose na decentralizaciju u kulturi, saopšteno je iz Ministarstva.

Pravo prijave na konkurs, koji će biti otvoren 30 dana od dana objavljivanja, i učešće u raspodjeli sredstava imaju organizacije, udruženja građana i ustanove za obavljanje kulturne djelatnosti registrovane na teritoriji Republike Srpske.

Jedna organizacija može konkurisati samo jednim projektom.

Ustanove kulture čiji je osnivač Republika ne mogu učestvovati u raspodjeli sredstava.

Ocjenjivanje i vrednovanje podnesenih projekata vršiće se na osnovu posebnih kriterijuma propisanih za obje kategorije projekata posebno.

Javni konkurs za sufinansiranje projekata iz oblasti kulture za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću, kao i prateći projektni obrasci dostupni su na sajtu Vlade Republike Srpske www.vladars.ne – na stranici Ministarstva prosvjete i kulture i na portalu e-Kultura www.ekulturars.com .