Jarac i Ribe se u ljubavi smatra vrlo kompatibilnim ljubavnim spojem i poseduje veoma snažan potencijal za razvijanje duboke emotivne povezanosti i skladne bračno – porodične zajednice. Na početku ljubavne veze između Jarca i Riba se može razviti „magnetska“ privlačnost i „hipnotička“ zaljubljenost. Mogu imati i utisak da se već od nekuda poznaju ili čak, da se poznaju još iz prošle inkarnacije.

Jarac i Ribe

Jarac je pod uticajem Saturna, svog vladara, neretko okrenut tradicionalnim, porodičnim i bračnim vrednostima doživljavajući ljubav, brak i porodicu na ozbiljan i zreo način. Dakle, Jarcu brak i porodica često zauzimaju centralno mesto u životu. Shodno tome, Jarac se znaku Riba može obavezati i na večnu ljubav. Jarac će u ovoj ljubavnoj vezi često biti autoritativan, inicijator i organizator dešavanja kao i preduzimljivi borac za ostvarenje zajedničkih interesa.

Znak Ribe pod uticajem Neptuna, svog vladara, voli da se prepušta svojim emocijama, voli da mašta i da sanja jer jednostavno voli da voli. Ribe kreiraju svoj sopstveni „svet“ koji je sav satkan od emocija želeći da im ljubav predstavlja sigurno sklonište i utočište od mnogih životnih nedaća. Ribe od ljubavi imaju velika, često čak i nerealna, očekivanja tragajući za idealnom i bajkovitom ljubavlju. Znak Ribe će u ljubavnoj vezi sa Jarcem pružiti pregršt emocija, nežnost, podršku i duboko razumevanje. Znak Ribe će od ljubavne priče sa Jarcem nastojati da sačini romantičnu ljubavnu idilu.

Međutim, na emotivnom planu Jarac se u mnogim situacijama neće pokazati naročito veštim kada je u pitanju ispoljavanje nežnosti i suptilnih ljubavnih emocija jer Jarčev vladar Saturn zagovara uzdržanost, „hladnoću“ i zatvorenost u tom pogledu. Iz ovog razloga znak Ribe može u takvim situacijama osećati veliko nezadovoljstvo u ljubavnom odnosu sa Jarcem pa bi znak Ribe mogao da na takve situacije posmatra kao na izazove koje ima pred sobom ne dozvoljavajući da to utiče previše obeshrabrujuće i negativno na celokupno slaganje u ljubavi. Naime, znak Ribe u takvim situacijama može, svojim primerom otvorenim i jasnim ispoljavanjem svoje ljubavi prema Jarcu, pokušati da pomogne Jarcu da lakše prevaziđe poteškoće koje ima prilikom izražavanja svojih ljubavnih osećanja tako što će mu pokazati kako da se bolje opusti i prepusti svim čarima ljubavi.

Jarac kao zemljani znak u ovu ljubavnu vezu može uneti sigurnost, može bolje učvrstiti stabilnost ljubavne veze i može je održavati u okvirima realnosti. Kardinalni Jarac vrlo je pragmatičan s težnjama usmerenim u pravcu ostvarenja dobre finansijske i materijalne stabilnosti i uglednog društvenog položaja tako da u ovoj ljubavnoj vezi/braku može predstavljati i značajnu potporu i u finansijskom/materijalnom pogledu.

Znak Ribe kao vodeni znak u ovu ljubavnu vezu može uneti duboka osećanja, dosta topline, nežnosti, mašte i romantike čineći da veza bude poput čarolije u najlepšim bajkama.

Ljubavni par Ribe i Jarac smatra se vrlo komplementarnim u tom pogledu što znak Jarac znaku Riba može pružiti veliku emotivnu sigurnost i bolju vezu sa realnošću dok znak Ribe Jarcu može priuštiti čudesno iskustvo u ljubavi koja kao da i nije sa ovoga sveta.

Kako bi se dobio još opširniji i kompletniji uvid u sve specifičnosti slaganja horoskopskih znakova Jarac i Ribe i kako bi se „bacio pogled“ i na njihovu zajedničku budućnost, potrebno je pogledati i kako su postavljeni i međusobno aspektovani Venera, Mars, Mesec, Neptun, Saturn kao i svi ostali relevantni pokazatelji u natalnim kartama odnosno u ličnim horoskopima ovih osoba.

 

Autor: Olivera Petković
Izvor: www.astrum.co.rs