Izložba slika Lojzea Кalinšeka, slikara i likovnog pedagoga iz Slovenije, učesnika ovogodišnje kolonije „КOLO 2019“biće otvorena u srijedu, 5. juna sa početkom u 20 časova, u Dučićevoj sali Muzeja Hercegovine u Trebinju.

Lojze Кalinšek, slikar i likovni pedagog, rodio se 1956. godine. Diplomirao je na Pedagoškoj akademiji u Ljubljani 1977. Po završetku studija, redovno učestvuje na likovnim kolonijama, simpozijumima i susretima u domovini i tuđini, gdje likovni stvaraoci razmjenjuju mišljenja i iskustva, te u drugačijoj prirodnoj okolini obogaćuju kreativnu inspiraciju.

Član je Društva slovenskih likovnih umjetnika (Društvo slovenskih likovnih umetnikov), Međunarodnog udruženja umjetnosti (International Association of Art), Evropskog odbora umjetnika (European Council of Artist), sarađuje sa Društvom za alternativnu istoriju Patzinakia iz Rumunije i sa Međunarodnom umjetničkom mrežom Salcburg (ART 1st International Art Network Salzburg).

Svoje likovno djelovanje spaja s pedagoškim radom u osnovnoj školi u Mengešku. Povremeno radi i kao mentor i umjetnički voditelj kamniškog i mengeškog likovnog društva. Pored toga, Кalinšek vodi kurs Alternativne metode likovnog stvaralaštva. Bavi se fotografijom i dizajnom u grafičkoj i tehničkoj oblasti.

Za trideset godina stvaralačkog rada imao je više od osamdeset samostalnih i oko dvije stotine grupnih izložbi likovnih djela u Sloveniji, Austriji, Hrvatskoj, Njamačkoj, Mađarskoj, Finskoj, Indiji, SAD-u, Egiptu, Turskoj, Rumuniji, Кini, Haitiju, Iranu i Moldaviji.

U okviru pedagoškog djelovanja, organizuje međunarodni bijenalni projekat „Dječiji portret“ u kojem mogu učestvovati sva djeca svijeta sa svojim likovnim radovima koji se čuvaju u posebnoj zbirci.

Osnivač je zbirke Friendly mess, koja sadrži preko tri stotine likovnih radova njegovih kolega iz više od pedeset država. Zbirka je nastala razmjenom djela na likovnim simpozijumima.

HP, jun 2019.