Izložba „Prostor, oblik, dodir“, projekat Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske (MSU RS), biće otvorena sutra u Muzeju Hercegovine u Trebinju.

Riječ je o izložbi koja je nastala kao rezultat projekta Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske, autora dr Sarite Vujković i Žane Vukičević, u čijoj je produkciji učestvovao cijeli tim kustosa MSURS-a.

Riječ je o specijalizovanoj izložbi za slijepe i slabovide osobe, koja obuhvata grafike, slike, crteže i skulpture iz kolekcije Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske i posvećena je umjetničkoj grupi „Prostor – Oblik“, osnovanoj 1975. godine, koja je sedamdesetih godina XX vijeka uvela apstrakciju u bosanskohercegovačku umjetnost.

Izložba je prvi put predstavljena u Muzeju savremene umjetnosti RS povodom obilježavanja 40 godina od osnivanja Grupe i tada je realizovana uz stručnu pomoć i podršku Tiflološkog muzeja u Zagrebu. Gostovanjem izložbe u Trebinju nastavlja se uspješna saradnja Muzeja savremene umjetnosti RS sa partnerskim institucijama u Republici Srpskoj i regionu, kao i težnja ka međuinstitucionalnom i međusektorskom povezivanju i kreiranju mreže muzeja, čiji osnovni cilj je da se putem specijalno osmišljenih programa i savremene muzeološke prezentacije doprinese integrisanju slijepih i slabovidih osoba u kulturni život sredine.

Ovaj projekat do sada je gostovao u Tiflološkom muzeju u Zagrebu, Narodnom muzeju na Cetinju, Galeriji Matice srpske u Novom Sadu, a predstavljen je i u okviru internacionalnog festivala muzeja „Intermuzej 2018“ u Moskvi.

Izložbom je obuhvaćeno stvaralaštvo devet autora (Voje Dimitrijevića, Tomislava Dugonjića, Bekira Misirlića, Enesa Mundžića, Nikole Njirića, Edina Numankadića, Ljubomira Perčinlića, Mustafe Skopljaka, Radoslava Tadića), koji su u određenim periodima života djelovali u okviru ove grupe.

Postavka je priređena sa ciljem da se apstraktna umjetnička djela, kao značajna kulturna baština koju čuva Muzej savremene umjetnosti Republike Srpske, predstave u skladu sa novim muzeološkim standardima i to na način da budu pristupačna slijepim i slabovidim osobama.

Ovakav vid inkluzivne prezentacije muzejskih predmeta omogućen je putem njihovih specijalnih prilagođavanja, pripremljenih namjenski za ovu izložbu, a koja obuhvataju taktilne replike djela umanjenih dimenzija, adaptacije pomoću zvuka i mirisa, kao i originalne primjerke dostupne za dodir.

Sve izložene radove prate opisne legende na Brajevom pismu, kao i audio zapisi koji nose biografske podatke o svakom od ovih autora i tumače njihov umjetnički koncept za određena djela. Prateći element izložbe je i katalog sa tekstovima na Brajevom pismu, a koji je svojim dizajnom prilagođen slabovidim osobama.

Izložba se realizuje u saradnji Muzeja savremene umjetnosti Banja Luka i Muzeja Hercegovine u Trebinju, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Grada Trebinja.

 

 

 

HP, jul 2019.