Najčešći problemi sa kojima se susreću menadžeri u Republici Srpskoj su nedovoljna kompetencija saradnika, njihova sklonost da ne rizikuju i loša komunikacija, rezultati su prvog istraživanja o stavovima menadžera u Republici Srpskoj, koje je proveo Centar za edukaciju „Pro eduka“.

 
Samostalnost, objektivnost, snalažljivost i odlučnost su, prema ispitanicima, dominantno najvažnije osobine za uspješan rad jednog menadžera, dok su najmanje važne osobine kritičnost, kulturno ponašanje, entuzijazam i hrabrost.

U istraživanju je učestvovalo 111 menadžera iz javnog i privatnog sektora, a nedovoljnu kompetenciju saradnika kao problem navelo je 41,4 odsto ispitanika, sklonost da ne rizikuju 18,9, a lošu komunikaciju 18 procenata.

Problem koji je kod menadžera najdominantniji, kada je riječ o poslovnom odnosu sa njihovim saradnicima, predstavlja strah od greške koji saradnici menadžera osjećaju, a identifikovalo ga je 27,9 odsto ispitanika, dok je nešto više od četvrtine kao problem koji se javlja kod saradnika navelo da radije pitaju menadžera, nego da sami riješe problem koji se nađe pred njima.

Tokom svakodnevnog obavljanja poslova, menadžeri su kao najvažnija ocijenili organizacijska znanja, znanja iz oblasti menadžmenta i ekonomska znanja.

Prvo istraživanje o stavovima menadžera u Republici Srpskoj s ciljem upoznavanja s aspektima i uslovima rada ljudi koji obavljaju upravljačke i menadžerske poslove u privatnim i javnim kompanijama, institucijama, organizacijama i nevladinom sektoru provedeno je od 1. septembra do 15. oktobra, a rezultati će biti predstavljeni na prvom Poslovnom forumu menadžera u Banjaluci 17. novembra u Narodnom pozorištu Republike Srpske.

Na Forumu će biti organizovana i predavanja na temu organizacione kulture, trendova u menadžmentu, izazova za menadžere 21. vijeka, ali i lekcije iz ličnog menadžerskog iskustva, najavljeno je iz Centra za edukaciju „Pro eduka“.

Osim predavanja, na forumu će biti organizovane i dvije panel-diskusije „Menadžeri 21. vijeka – tri u jedan“ i „Izazovi za menadžment u javnom sektoru“, sa menadžerima velikih kompanija i predstavnicima lokalnih vlasti iz Republike Srpske.

Generalni sponzor prvog Poslovnog foruma menadžera je Nova Banka, a grad partner Bijeljina.

 

Izvor: Srna