Zbog toga što su intervjui za posao stresni često trošimo dane ili sedmice za pripremu.
Međutim, gotovo je nemoguće predvidjeti koja pitanja će biti postavljena ili kako će stvari teći.

Berard Mar, globalni ekspert i najprodavaiji biznis autor, kaže u svom LinkedIn postu da je priprema za intervju teška.
U više slučajeva praktikujemo odgovore za dugu listu mogućih pitanja. Problem je da ovo može dovesti u preveliku pripremljenost i posljedica je da Vaši zamišljeni odgovori mogu biti robotički.

„Srećom, postoje samo tri stvarno važna intervju pitanja“, kaže Mar. „Priprema za ta pitanja će vam dozvoliti da odgovor na neko pitanje bude prirodniji jer ‘vi možete vezati više intervju pitanja za to pitanje’. Oni koji provode intervju mogu upotrijebiti mnogo različitih pitanja da bi iz više uglova dobili odgovore.“

Ipak, ovo su tri pitanja na koja oni u krajnjem slučaju žele da bude odgovoreno.

Imate li vještine, stručnost i iskustvo da obavljate posao?

Mar kaže da kod ovog odgovora treba da mislite o ključnim vještinama koje će trebati za vaš posao i procjeni vašeg vlastitog nivoa stručnosti i iskustva u tom kontekstu.

To pravi osećaj za identifikaciju više specifičnih ili tehničkih vještina koje vaš potencijalni poslodavac može očekivati, kao na primjer – biti dobar komunikator, imati dobre IT vještine, biti timski igrač…

On kaže da će priprema za ovo pitanje pomoći davanje odgovora na mnoga druga intervju pitanja (bez skretanja u razgovor o stvarima koje nisu relevantne):

• Recite mi nešto o sebi?
• Koje su vaše najveće vrline/slabosti?
• Šta možete da radite a što drugi kandidati ne mogu?
• Šta mislite, koje glavne promjene će se dogoditi?

Da li te entuzijastični i zainteresovani za posao i kompaniju?
„Svi plaćeni menadžeri žele da znaju da li ste zaintresovani za kompaniju i da li ste uzbuđeni da imate priliku da radite u njoj“, objašnjava Mar. „Vi zbog toga želite da demoostrirate da ste

istraživali kompaniju, razumijete njenu strategiju, trenutne performase, strukturu, tržišnu poziciju i proizvode i ne možete čekati da joj pristupite. Želite pokazati potencijalnom poslodavcu da ste uradili domaću zadaću i demostrirati vaš entuzijazam za posao i kompaniju.“
Postoje drugi načini na koji će oni postaviti ova pitanja:
• Šta znate o našoj kompaniji?
• Da li mislite da naša kompanija cilja na velika postgnuća?
• Šta znate o našim proizvodima i servisima?
• Zašto želite da radite za našu kompaniju?
• Zašto mislite da je ovaj posao pravi za vas?
• Šta vas motiviše?
Da li ste pogodni za naš tim, kulturu i kompaniju?
„Ovo završno pitanje je o vašoj osobnosti i vašem stilu i kako ste vi kao ličnost prikladni u timu i kulturi kompanije“, objašnjava Mar.
Svaka kompanija ima svoju jedinstvenu kulturu i ona je važna i za vas i za poslodavca da se prilagodite.
Druga pitanja koja se suštinski odnose na istu stvar:

• Kako ćete opisati svoj radni stil?
• Kako ćete opisati sebe?
• Kako vaše kolege opisuju vas?
• Kako ćete se uklopiti u našu kompaniju?
• Šta vas pravi dobrim članom tima?
• Ako biste bili životinja, koja životinja ćete biti?

Izvor: Nezavisne novine, Foto: google.com