Od dolaska na čelo trebinjske filijale Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Dragan Popović novom energijom pokušava da nametne i novi smisao radu ove ustanove, koja u poslovnom okruženju kakvo je naše ima značajno ograničen uticaj.Povod da u našoj redakciji ugostimo prvog čovjeka ZZZ RS u Hercegovini jesu nedavno raspisani javni pozivi ovog zavoda poslodavcima i nezaposlenim licima za korišćenje bespovratnih sredstava za zapošljavanje kao i nastupajući Sajam zapošljavanja koji će se poslije šestogošnje pauze održati u Trebinju 21. aprila prostorijama Doma mladih od 10 do 15 časova.

“Kada su u pitanju aktivnosti po pitanju javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za zapošljavanje Hercegovina tradicionalno bilježi veliki interes, a mi u Zavodu ćemo se truditi da najboljim projektima pružimo šansu kako bi svi zajedno, i Zavod i poslodavci i budući novozaposleni, bili na dobitku”, izjavio je Dragan Popović u uvodu izlaganja i dodao:

“Kod naših poslodavaca cilj je da radnici ostanu u stalnom zaposlenju i da učestvuju i narednim projektima i da dobiju sredstva za nove radnike. Uslove za korišćenje i iznose novca zavise od prijavljenih programa zapošljavanja, podijeljenih u šest projekata. Program traje godinu dana, a nezaposleni, koji ispune uslove, brišu se sa evidencije nezaposlenih.”

Govoreći o eventualnim zloupotrebama, Popović navodi da ih nije bilo, a kontrole se rade u saradnji sa Poreskom upravom.

Kada je u pitanju predstojeći Sajam zapošljavanja u Trebinju, zakazan za 21. april, direktor hercegovačke filijale ZZZ RS navodi da je u pitanju prvi od tri sajma, koja su akcionim planom zapošljavanja Vlade RS predviđena ove godine u Republici Srpskoj, a na učešće su pozvani svi nezaposleni sa evidencije filijale, te poslodavci iz Hercegovine i okruženja, koji će ovom prilikom u direktnom kontaktu ponuditi nova radna mjesta.

“Želimo da ohrabrimo nezaposlene da na predstojećem sajmu nađu svog poslodavca. Otvoren je poziv za sva nezaposlena lica sa nivoa filijale, a pozvali smo takođe i poslodavce sa područja naše regije, te one iz Crne Gore, prvenstveno hotelijere, te predstavnike biroa iz Herceg Novog, Nikšića, Bara i Podgorice, kao i druge goste. Želimo da okupimo na jednom mjestu sve nezaposlene i poslodavce koji će im ponuditi upražnjena radna mjesta i da stvorimo pozitivnu klimu za nova zapošljavanja“, ističe Popović.

Sama filijala Zavoda kojom rukovodi naš sagovornik obuhvata područje Istočne Hercegovine, i nadležna je za osam gradova i opština. To su Trebinje, Bileća, Gacko, Kalinovik, Foča, Ljubinje, Nevesinje i Berkovići.

“Aktivnih tražioca posla u našoj filijali bilo je 12.777 zaključno sa posljednjim danom 2016. godine, dok je od tog broja je 2.966 u Trebinju, u Bileći 1.876, Gacku 981, Ljubinju 593 i Nevesinju 2.429, Foča broji 3.152 aktivna tražioca posla, dok ih je u Kalinoviku 322, te Berkovićima 458. Najveći broj je kvalifikovanih radnika 4.731, sa srednjom stručnom spremom je njih 4.303, dok je nekvalifokovanih 2.000 radnika na području naše filijale. U odnosu na 2015. godinu taj broj je manji za 349, tačnije 2,7%”, rekao je Popović za naš portal.

Konkursi sa samozapošljavanje u prošloj godini standardno su privlačili pažnju poslodavaca, a na javni poziv za nezaposlena lica na nivou Hercegovine bilo je prijavljeno 612 aplikanata.

“Imali smo programe zapošljavanja u privredi, program “Zajedno do posla” ,”45 plus” i pripravnički javni poziv. Od tih 612 zahtjeva, 350 zahtjeva je odobreno a broj traženih lica je bio 1076. Kada poredimo te brojke u odnosu na 2015. godinu onda je broj primljenih zahtjeva bio 65 procenata veći. Nadamo se kvalitetnim aplikacijama i u ovoj godini i dobrom konačnom rezultatu”, dodao je Popović.

Kada je u pitanju saradnja sa Vladom RS i lokalnom zajednicom važan je akcioni plan koji se realizuje sa Vladom RS i svake godine se izdvajaju sredstva za zapošljavanje i samozapošljavanje.

“Što se tiče lokalne zajednice nadam se da ćemo i sa njima uspjeti da ostvarim ovakav vid saradnje na način da subvencionišemo zapošljavanje, da li putem kreditiranja ili na neki drugi način. Već pregovaramo o ovoj tematici sa nadležnima u gradskoj upravi”, rekao je Dragan Popović ovom prilikom.

Zanimala su nas i prava nezaposlenih lica i način na koji ih mogu ostvariti.

“Nezaposlena lica imaju pravo na zdravstveno osiguranje, penzijsko invalidsko osiguranje do 3 godine, ukoliko ispunjavaju uslove za starosnu penziju i ukoliko ostanu bez posla ne svojom voljom imaju pravo na novčanu naknadu koja zavisi od dužine radnog staža. Nezaposleni imaju obavezu da se javljaju svakih 60 dana kako bi ostali u evidenciji”, rekao je prvi čovjek trebinjskog Zavoda za zapošljavanje i skrenuo pažnju svim zainteresovanim da se svi aktuelni konkursi nalaze na oglasnim tablama Zavoda, na Fejsbuk stranici i zvaničnom sajtu zavoda www.zzzrs.net, te da svake srijede u novinama “Glas Srpske” izlaze svi konkursi koji se realizuju preko Zavoda za zapošljavanje, te su oni za poslodavce besplatni. Cilj je da se što više ljudi zaposli posredovanjem ovog Zavoda i da to budu oni koji aktivno traže posao i imaju uslove koje poslodavac traži.

Zanimljiv je i podatak koji smo saznali da je prosječna dužina čekanja na posao u Hercegovini 5 godina i 8 mjeseci. U Trebinju je nešto manja i iznosi 3 godine i 11 mjeseci, govore statistike ZZZ RS.

Za kraj našeg razgovora direktor trebinjske filijale ZZZ RS uputio je poziv nezaposlenim licima da postanu nešto aktivniji u traženju zaposlenja.

“Svakodnevno obavljam razgovore sa nezaposlenim licima, s ciljem dopune podataka i njihovog lakšeg zaposlenja otkrivajući njihove vještine, znanja i kompetencije kako bi na lakši način pokušali da posredujemo u zapošljavanju tj. da njihove kompetencije možemo ponuditi zainteresovanim poslodavcima.
Pozivamo nezaposlena lica da aktivno traže posao, da posjećuju zavod, te da se javljaju na konkurse i ako ne znaju da napišu motivaciono pismo ili CV da se obrate službi ovoga Zavoda koja će im pomoći kako bi lakše došli do zaposlenja.”

 

S.Š./B.S.

Hercegovina Promo, april 2017.