Gradonačelnik Luka Petrović u saradnji sa JU Vodovod Trebinje, Hidroelektranama na Trebišnjici, realnim sektorom i komunalnim preduzećem iznašao zaposlenje za 10 porodica sa četvoro i više djece.

„U gradu Trebinju postoji 101 porodica sa četvoro i više djece, u okviru ovih porodica postoji 10 porodica gdje niko nije zaposlen, upravo te porodice smo zaposlili. Naš slijedeći zadatak je da porodice sa troje djece gdje otac i majka nisu zaposleni, a ukupno je ovakvih porodica u gradu Trebinju jedanaest zaposlimo i riješimo njihov problem egzistencije“, rekao je gradonačelnik Petrović.

 

Izvor: Grad Trebinje