Због дугог сушног периода ниво хидро-акумулације „Билећа“ је десет метара испод планираног.

Међутим, предузеће Хидроелектране на Требишњици, испунило је план производње струје за 2016. годину, и остварило добит, јавља РТРС.

Првобитни план производње од 1.047 гигаватчасова остварен је јесенас, па је ребалансом повећан за око 130 гигаватчасова.

ХЕ на Требишњици - Фото: РТРС
Брана Гранчарево

У менаџменту кажу да је, упркос сушном почетку и крају године, домаћи систем захтијевао већу производњу хидроенергије.

– То ће утицати на финансијски резултат предузећа. На основу свих параметара, а то је у првом плану цијена киловата, добит ће бити између 1,5 и два милиона марака, на годишњем нивоу, појаснио је директор Горан Мишељић.

Кота Билећког језера је 367 метара и мања је за десет метара у односу на планирану. Извјесно је да ће, поред новембра и децембра, минималне дотоке дати јануар и фебруар.

Саша Вујић, извршни директор за управљање системом ЗП Хидроелектране на Требишњици а.д. прича о појачаној производњи што је утицало на коту испод планиране вриједности.

Није реално очекивати, тврде у ХЕТ-у, да кота падне испод нивоа, када није могућа производња. Половином седмице, због квара на једној трафостаници, која припада Хрватској електропривреди, заустављен је агрегат ХЕТ-а у Хидроелектрани Дубровник.
Директор Мишељић каже да то није ништа значајно, јер је план остварен преко деведесет осам одсто.

Крајем 2017.,очекује се почетак раније најављене ревитализације једног агрегата у ХЕ Требиње 1. Требало би да донесе већу производњу струје и одржи добру погонску спремност система.

Извор: РТРС