Foto: Hercegovina Promo

Čest prizor na putevima u Hercegovini, posebno njenom istočnom dijelu, jesu domaće životinje koje slobodno šetaju duž saobraćajnica u potrazi za dnevnom ispašom. Iako su korisne, a i turistima simpatične kao prizor, ove životinje su ipak veoma opasne pojave za sve vozače. Stoga oprez na putu !