Juče je u gradskoj Upravi održan sastanak na kome su prisustvovali gradonačelnik Luka Petrović i načelnik odjeljenja za opštu upravu Milićević Nenad i ljudi koji su pretrpili direktne štete u prošlogodišnjim požarima.

Gradska Uprava je formirala komisiju za procjenu štete koja je obišla požarišta. Utvrđene su direktne štete u iznosu od 137 863. 80 KM. Vlada je izdvojila iz svojih sredstava 19 830. 00 KM, a grad je odlučio da iz svog budžeta izdvoji još 21 529. 14 KM da bi svim oštećenima bilo isplaćeno 41 359. 14 KM što čini 30% od procjenjenih direktnih šteta.

Svi koji su prijavili štetu pričinjenu u požarima su obuhvaćeni ovom procjenom . Komisija je izašla na požarišta i procjenila pričinjenu štetu. Iznosi koji će biti isplaćeni se kreću od 60 KM do 9 500 KM, zavisno od štete koja je pričinjena.

“Gradska Uprava Grada Trebinja izdvojila je sredstva u saradnji sa Vladom Republike Srpske u nadi da će ljudi koji su obeštećeni ova sredstva iskoristiti za obnovu zasada koji su uništeni u požarima”, rekao je gradonačelnik Luka Petrović.

Gradonačelnik je u razgovoru sa korisnicima ovih sredstava istakao da je veoma važno da učestvuju u programima koje sprovodi gradska Uprava i Agrarni fond, a koji se odnose na pomoć ljudima koji se bave poljoprivredom.

Ovo je prvi put u poslednjih petnaest godina da je gradska Uprava obeštetila stanovnike koji su pretrpili štetu u požarima.

 

Izvor: Grad Trebinje