Prema anketi koju je Udruženje Pozitivne vrijednosti, u okviru projekta „Čitaj, gledaj, reaguj“, provelo u više gradova u BiH, 80,5 posto anketiranih građana smatra da bi tužilaštva u BiH trebala otvarati istrage na osnovu medijskih sadržaja koji govore o nezakonitostima u radu političara i ličnosti koje obnašaju javne funkcije.

 

– Ovom anketom željeli smo saznati šta građani misle o radu i reakciji tužilaštava kada su u pitanju  medijski sadržaji koji ukazuju na zloupotrebu položaja, korupciju, nezakonite radnje pojedinaca ili grupa iz političkog i javnog života u BiH , ali i pokazati i ukazati na to kakve posljedice  nereagovanje nadležnih institucija izaziva.
Jedna od tih posljedica je i pitanje povjerenja u medije i tužioce. Tako se 76,8 posto ispitanika  izjasnilo da nema povjerenja u pravosudne institucije u BiH, a u medije 54,9 posto. Povjerenje medijima ukazalo je 31 posto ispitanika, a samo 14,5 posto pravosudnim institucijama.

tužilaštvo

Na pitanje kome bi radije prijavili neki kriminal za koji bi saznali,  51 posto ispitanika se opredijelilo za medije, a 35,5 posto za tužilaštva i policiju.
Također, u okviru ovog projekta, udruženje Pozitivne vrijednosti je kreiralo i na ulicama gradova u BiH dijelilo brošuru Čitaj, gledaj, reaguj u kojoj se nalaze izvodi iz kodeksa tužilaca i novinara, novinari i tužioci- jedni o drugima, osnovni pojmovi vezani za rad pravosuđa, ali i adrese institucija kojima građani mogu da se obrate ukoliko smatraju da mediji ili pravosuđe krše neka od njihovih prava, navodi se u saopćenju Udruženja Pozitivne vrijednosti.
Izvor: avaz.ba