Grad Trebinje raspisao je javni poziv za subvencionisanje poslodavaca koji Trebinjcima sa visokom i višom stručnom spremom žele da obezbijede obavljanje pripravničkog staža.

Sredstva za finansiranje plata pripravnika tokom jednogodišnjeg stručnog osposobljavanja obezbijediće Grad Trebinje – iz budžeta i Fonda solidarnosti, a pravo da konkurišu imaju poslodavci sa sjedištem u Trebinju.

,