Одговорни из Градске управе Требиње обавјештавају сва лица и привредне субјекте на подручју Града Требиња, који имају постављене рекламне натписе, паное и билборде, а постављени су на јавним површинама, уколико немају одговарајуће дозволе за исте, да у року од 7 дана покрену процедуре за прибављање одговарајућих дозвола или да исте уклоне.
Након истека наведеног рока надлежно Одјељење за инспекцијске и послове комуналне полиције  Града Требиња ће по службеној дужности вршити контроле на терену и предузети законом предвиђене мјере.
 Уколико дође до уклањања натписа, паноа и билборда по рјешењима надлежних органа, настали трошкови ће бити фактурисани власнику истих, наводи се у саопштењу Градске управе Требиње.
ХП / Град Требиње