Na sastanku OO SPKD , „Prosvjeta“ Gacko, koja je održana 20. decembra, donesena je odluka o raspisivanju nagradnog konkursa za najbolji literarni i likovni rad učenika osnovnih i srednjih škola na temu: Sveti Sava – duhovni i svjetovni uzor.

Radovi moraju biti pod šifrom u koverti (šifra u manjoj koverti unutra), a pregleda ih stručni žiri. Literarni radovi moraju biti napisani ćirilicom.

Radovi koji osvoje prvo mjesto, „Prosvjeta“ Gacko nagrađuje sa 100 KM, a drugo i treće mjesto knjigama.

Učenici radove mogu slati poštom do 23. januara, na adresu: SPKD „Prosvjeta“ Gacko za konkurs (ne otvarati), Nemanjina br. 5, 89240 Gacko.

Želimo vam puno uspjeha!

Izvor: Opština Gacko