Juče je u sali SO Gacko održana Javna rasprava o nacrtu Studije uticaja na životnu sredinu za ležište tehničkog građevinskog kamena- krečnjaka, na lokalitetu „Gelja Ljut“, opština Gacko.

Eksploataciona površina iznosi 87 171 m², a podnosilac zahtjeva je „Safir“ D.O.O. Gacko.

Razlozi za izbor predložene lokacije su sledeći

Kvalitet krečnjaka;

Vrijeme trajanja eksploatacije ležišta sa planiranom proizvodnjom od 30 godina;

Velika potreba za krečnjakom;

Radna snaga se obezbjeđuje iz istog ili lokalnih mjesta.

Navedenu studiju izradila je institucija ovlaštena od strane Ministarstva, institut za ekologiju, zaštitu na radu i zaštitu od požara, „UNIS“, Istočno Sarajevo.

Studija uticaja na životnu sredinu za eksploataciju navedenog lokaliteta, ocijenjena je kao sveobuhvatna i povoljna za realizaciju projekta, i daće se na dalju proceduru.

Izvor: Opština Gacko