Resor za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi, kancelarija Trebinje u saradnji sa Zemljoradničkom zadrugom Gacko a u okviru USAID-ovog projekta za razvoj poljoprivrede „Farma II“ juče je u Gacku organizovao edukativno predavanje za proizvođače mlijeka u cilju unapređenja vlastite proizvodnje.

Predavanje je prezentovao Darko Grbeša – profesor Agronomskog fakultetu u Zagrebu na temu „ Uzgoj priplodnog podmlatka“ i „Ishrana muznih krava“ sa akcentom na optimalnom vremenu žetve silažnih kultura i pravilnom načinu pripreme silaže i sijena.

Kada je u pitanju uzgoj priplodnog podmlatka , kako je naglasio profesor Grbeša , ne smije se zanemariti važna uloga odgoja junica posebno u prvim danima života kako ne bi došlo do metaboličkih i reproduktivnih poremećaja. Nepravilna ishrana teladi može imati višestruko negativne posljedice na buduću proizvodnju mlijeka i prouzrokovati indirektne gubitke na farmama.

Kako je na predavanju rečeno najbitnija stvar u savremenom govedarstvu je da obrok za životinje bude optimalan, odnosno da zadovoljava sve njihove potrebe.

Izvor: Radio Gacko