Na apel kriznog štaba opštine Gacko da se pruži pomoć u ljudstvu gradovima uništenim poplavama, u ranim jutarnjim satima grupa od 42 mladića iz ove  opštine sa dvije mašine, u pranji doktora Vere Govedarice, zaputili su se u Doboj, kako bi pomogli u čišćenju ovoga grada. Kako saznajemo iz štaba Civilne zaštite gatačke opštine, volonteri su sa sobom ponijeli neophodan alat za čišćenje i hranu, a njihov povratak je planiran za večeras. Podsjećamo da je grupa vatrogasaca iz Gacka u Doboju angažovana od 22. maja, a kako kažu iz Vatrogasne jedinice, smjena ljudstva izvršena je u ponedjeljak, 26. maja.
Pomoć i u stočnoj hrani iz sela Samobor
U organizaciji sela Samobor, večeras je planiran i polazak 3 kamiona sa oko 5 tona stočne hrane (žito i presovano sijeno), za grad Bijeljinu. Opština Gacko za ovu najmjenu je obezbijedila 350 litara goriva.

 

Izvor: Opština Gacko