U okviru programa Erazmus + KA1 za 14 studenta našeg Univerziteta nudi se mogućnost boravka od jednog ili dva semestra na Univerzitetu Haen u Španiji.

Univerzitet Haen nudi mogućnost boravka za jedanest studenata prvog ciklusa studija u trajanju od dva semestra (9 mjeseci) i tri studenta drugog ciklusa studija u trajanju od jednog semestra (4 mjeseca).

Tri studenta prvog ciklusa studija iz oblasti poslovna administracija (Ekonomski fakultet Pale, Ekonomski fakultet Brčko, Fakultet poslovne ekonomije Bijeljina – po jedan student);

Šest studenata (četiri studenta prvog ciklusa i dva studenta drugog ciklusa) iz oblasti telekomunikacije i informatika/računarstvo (Saobraćajni fakultet (3+1) i Elektrotehnički fakultet (3+1));

Dva studenta (jedan student prvog ciklusa i jedan student drugog ciklusa) iz oblasti industrijski menandžment (Fakultet za proizovdnju i menandžment);

Tri studenta (dva studenta prvog ciklusa i jedan student drugog ciklusa) iz oblasti lingvistika – jezici (Filozofski fakultet).

Potrebne informacije nalaze se u sljedećem linku:http://fpmtrebinje.com/wp/razmjena-studenata-u-okvru-erazmus-ka-1-programa/

 

HP, jun 2018.