„Trebinje je mediteran, jer dok u njemu sedite i gledate vrhove čempresa, osećate da je more iza brda…

Tamo se živi kao na moru, ali nije obeščašćeno turizmom kao more.“

 

MOMO KAPOR