Pogled na Trebinje, nad kojim dominiraju februarski oblaci, zabilježen sa platoa crkve Svetog Arhangela Mihaila u naselju Hrupjela.

Foto: HP, februar 2018.