Foto: Hercegovina Promo

Dio zidina trebinjskog Starog grada, Kastela, snimljen sa Trebišnjice.

Trebinjski Stari grad, uglavnom onakav kakav je danas, nastao je početkom XVIII vijeka, padom Novog i Risna u mletačke ruke, što je stvorilo hitnu potrebu da Turci organizuju pozadinu svojih okupiranih posjeda u Hercegovini.

Iz tih potreba nastao je novi trebinjski grad koji se u dubrovačkim izvorima za prve četiri decenije XVIII vijeka zove Ban-virom, po mjestu gdje je najdublja rijeka Trebišnjica.

Više detalja o istorijatu trebinjskog Starog grada pročitajte na linku OVDJE.