Poslije bojenja ograde, proteklih dana su na mostu Branilaca Trebinja, na južnoj gradskoj obilaznici u ovom gradu, postavljene table sa nazivom mosta i jarboli sa zastavama sa grbom Republike Srpske. Plod je ovo inicijative Udruženja djece poginulih boraca „Nasljeđe“ prema lokalnoj gradskoj upravi.

Most Branilaca Trebinja povezuje trebinjska naselja Bregovi i Rastoci i žila je kucavica južne zaobilaznice oko grada koja spaja putne pravce prema Lubinju i Mostaru sa onim ka crnogorskom i hrvatskom primorju.

HP, maj 2019.