Ne, nije šala…

Ove godine ugledni „Financial Times“ je objavio listu najboljih opština, gradova i regiona za ulaganje u Evropi 2018/2019.


Među malim regijama u Evropi koje su najpogodnije za investiranje našla se i Republika Srpska i Zapadnohercegovački kanton, i to na devetom, odnosno desetom mjestu.

Grad Prijedor nalazi se na listi najboljih mikro gradova budućnosti, prema strategiji direktnih stranih investicija.

Na listi ekonomičnosti na drugom mjestu nalazi se Bijeljina, u kategoriji malih gradova, dok su Zvornik i ponovo Prijedor na listi mikro evropskih gradova po ekonomičnosti.

Na prvom mjestu malih evropskih regija našla se se regija Helsinkija i okoline , a zanimljivo je da se na istoj tabeli nalaze i regija grada Niša, te Međimurska županija u Hrvatskoj.

Kada je riječ o velikim regijama, ubjedljivo najperspektivnija je Katalonija, dok je regija oko Kopenhagena, glavnog grada Danske, najperspektivnija evropska regija srednje veličine.

Kako je navedeno u metodologiji, analiza je rađena na osnovu pet kategorija: ekonomski potencijal, radno okruženje, ekonomičnost, infrastruktura i povoljni uslovi za poslovanje.

Lokacije su dobijale bodove za svaku stavku, kao i ukupnu ocjenu za Evropske gradove i regije budućnosti 2018/19.

Pored toga, ocjenjivana je i šesta kategorija – strategija privlačenja direktnih stranih investicija za koju je bilo 146 prijava.

U ovoj kategoriji, same lokacije su podnosile informacije o svojim strategijama za privlačenje stranih investicija, koje su zatim ocjenjivane od strane stručne komisije.

Da li je napisana strategija, odnosno „ono što je napisano na papiru“ imalo presudni uticaj na rang listu, nije poznato.

Prema podacima Agencije za promociju stranih investicija u BiH priliv ulaganja u prvih deset mjeseci 2017. godine bio je 630,8 miliona KM, što je ujedno i rekordan iznos stranih investicija.

Zvanični podaci takođe govore o nesrazmjeru investicija koje dolaze u Federaciju BiH i u RS. Tako je u 2016. godini od ukupnih investicija u RS stiglo tek oko 10% od ukupne visine direktnih stranih investicija u BiH, koja je u 2016. godini bila oko 534 miliona KM. Na Federaciju BiH otpalo je 484,6 miliona KM.

 

Izvor: 6yka.com